Nie to ma wielkie znaczenie, czy aktualnie osiągamy nasze najwyższe ideały, lecz to, że są one wysokie.
                                                                                                                         gen. Robert Baden-Powell 

Kilka słów o naszej Patronce...

Maria Skłodowska- Curie żyła w latach 1867-1934. Jedna z najwybitniejszych uczonych polskich, urodzona w Warszawie. Zaliczana jest do najbardziej znanych fizyków 
i chemików wszystkich czasów. Przez wiele lat była profesorem paryskiej Sorbony. Jest współodkrywczynią dwóch pierwiastków promieniotwórczych: radu i polonu, a poprzez swe pionierskie prace z chemii jądrowej, współtwórczynią nauki o promieniotwórczości. Dwukrotnie została nagrodzona Nagrodą Nobla (1903 i 1911). Pomimo tego, że pracowała we Francji do końca utrzymywała kontakt z Ojczyzną. Była m.in. fundatorką budowy Instytutu Radowego w Warszawie.
Jej droga do kariery naukowej nie była łatwa. Mając 11 lat utraciła matkę. 
Po ukończeniu ze złotym medalem gimnazjum była słuchaczką "Latającego uniwersytetu". Zarabiała na życie, jako guwernantka - odkładając pieniądze na studia zagraniczne. Pomagała materialnie rodzeństwu. Nie mogąc studiować w kraju wyjechała na studia do Francji. Tam poznała swego męża 
i współpracownika - Piotra Curie. Wspólnie z nim pracując w ciężkich warunkach odkryła promieniotwórcze pierwiastki. Odkryty przez siebie pierwiastek nazwała "polon", dla uczczenia swej Ojczyzny, wymazanej wówczas z map świata.
Po tragicznej śmierci męża w 1906 roku objęła po nim katedrę na Sorbonie. Całe swe życie poświęciła nauce, a służba nauce jest służbą prawdzie.
Kreator www - przetestuj za darmo